שבת לכל הרמות (למעט שיעורי ניסיון)

שבת ב 18:00. סבב מורים.

 

2.3  >  ברק