שיעורים מיוחדים

שיעורי ערב חג ומוצאי חג

ערב ראש השנה 9.9

9:00 שיעור לכל הרמות עם עידו

11:00 תרגול רך+גב ומפרקים עם אורין

 

יום שני 10.9 ראש השנה

המרכז סגור

 

מוצאי חג 11.9

18:00 כל הרמות עם עידו