מדיניות עסקית

 

תקנון לשיעורים מקוונים

ההשתתפות בשיעורים המקוונים כפופה לתנאים המפורטים לעיל ולהלן ומותנה בהסכמת המתרגל לאמור בהם, כלשונם.

ההשתתפות בשיעורים היא על אחריות המתרגל/ת בלבד.

יש להשמע להנחיות המורה ובמידה ואינך בטוח/ה שהבנת את ההנחיה יש לבקש הבהרה מהמורה (תוך כדי השיעור ע"י שימוש במיקרופון), טרם תרגול התנוחה.

השיעורים לכל הרמות, למתחילים ולמתקדמים מיועדים לאנשים בריאים.

ההשתתפות בשיעורי תרגול רך+גב ומפרקים הם רק בתנאי שניתנה הסכמת המורה.

אם יש לך בעיה רפואית ידועה, הינך בהריון או ידוע לך על כל מגבלה אחרת, יש לעדכן את המורה בתחילת השיעור.

אין לתרגל עמידת ראש או עמידת כתפיים אם לא למדת זאת עם מורה מוסמך. בכל מקרה, אין לתרגל תנוחות הפוכות בזמן מחזור, ובמחלות רקע כגון לחץ דם גבוה, לחץ תוך עיני והפרדות רשתית ובמקרה של בעיות צוואר.

השיעורים נועדו אך ורק לשימוש אישי של המתרגל/ת ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו את האימונים המקוונים.

שיעורי היוגה  אינם מהווים משום חוו"ד ו/או ייעוץ רפואי או משפטי או אחר ואינו באים כתחליף לכל ייעוץ כזה ו/או מקצועי אחר, המלצה או הצעה לעשות כל פעולה או שימוש. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריות המתרגל/ת בלבד.

הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם למרכז ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי המרכז.

השיעורים מוקלטים וניתנים לצפייה חוזרת על פי הרשאות שינתנו על ידי בעלי המרכז. הפעלת המצלמה על ידי המשתתף בשיעור, מהווה הסכמה להקלטת השיעור.

הרישום לשיעור מקוון מהווה אישור כניסה לשיעור והוא לשימושו האישי והבלעדי של המתרגל ובכפוף להוראות להלן לעניין יצירת חשבון משתמש:

א. בכניסה לשיעור מקוון אין להשתמש בנתונים אשר אינם פרטיו הנכונים והמלאים של המשתתף.

ב. אין למלא פרטי כניסה עבור אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

ג. הגולש/המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאחר כלשהו.

 תרגול מהנה!!

 

מדיניות עסקית

 

תשלומים
רכישת מנוי מתבצעת בתשלום מראש. ניתן לרכוש שיעורים בודדים בתעריף שונה.

מנוי
המנויים השונים נבדלים במסגרת הזמן שניתן לממשם. לא ניתן להאריך את תוקפם (למעט מקרים מיוחדים שמפורטים בהמשך).

במידה ולא ניצלתם את כל השיעורים במסגרת תוקף המנוי, עומדות בפניכם שתי אפשרויות:

  1. במידה ונותרו 5 שיעורים או פחות, ניתן לרכוש מנוי חדש ולממש את השיעורים שלא ניצלתם, כשיעורים נוספים במסגרת תוקף המנוי החדש.
  2.  לשלם תוספת 15₪ לכל שיעור שלא נוצל במסגרת תוקף המנוי ולהשתתף בשיעור.

מרכז איינגאר יוגה אינו נושא בהחזר כספי לתלמידיו בגין מנוי שנקנה ולא מומש. עם זאת, ניתן להעביר את השיעורים לתלמיד אחר, זאת באחריות הרוכש.

 

המקרים בהם נאריך את תוקף מנוי:

  1. היעדרות למשך תקופה העולה על שבועיים, אך ורק עקב שירות מילואים או נסיעה לחו"ל. יש להודיע למזכירות המרכז מראש ולציין את תאריך החזרה לפעילות במרכז. אין הארכת  מנוי רטרואקטיבית.
  2. בעיה בריאותית, הדורשת טיפול רפואי או מנוחה למשך תקופה העולה על שבועיים. יש להודיע על ההעדרות מראש. במקרי מחלה מתמשכת, יש להודיע למרכז בהקדם האפשרי.


בכל המקרים ניתן להאריך את תוקפו של מנוי לפי התנאים הנ"ל, רק פעם אחת בתקופה של שלושה חודשים.

 

שינויים בלוח הפעילות
בערבי חג ומועדי ישראל לא מתקיימים שיעורים במתכונת רגילה. המרכז יודיע על שיעורים מיוחדים שיתקיימו בערבי חג.

כאשר מורה יוצא להשתלמות או לחופשה או במקרה של מחלה, ידאג המרכז למורה מחליף.ה או יודיע על ביטול השיעור. רק במקרה של ביטול השיעור על ידי המרכז יוארך תוקף המנוי.

 

סדנאות
הרשמה לסדנא הינה בתשלום מראש. במקרה ביטול השתתפות ערב הסדנא, ביום הסדנא או במקרה שהתלמיד לא הגיע לסדנא, יחויב התלמיד בתשלום מלא. לדוגמא: אם הסדנא נקבעה לשבת וההודעה על ביטול תתקבל ביום ו' אחרי 12 בצהריים, יחויב התלמיד בתשלום מלא. במקרה של ביטול  שלושה ימים לפני הסדנא, יקבל התלמיד זיכוי לכרטיסייה האישית ויוכל לממשו ברכישת מנוי או ציוד.

במקרה של ביטול יומיים לפני הסדנא, יקבל התלמיד זיכוי לכרטיסיה האישית על מחצית מסכום עלות הסדנא ויוכל לממשו ברכישת מנוי או ציוד.

 

שיעורים מקוונים

- ההשתתפות בשיעורים היא על אחריות המתרגל/ת בלבד.

- יש להשמע להנחיות המורה ובמידה ואינך בטוח/ה שהבנת את ההנחיה יש לשאול את המורה תוך שימוש במיקרופון, טרם תרגול התנוחה.

- השיעורים במסלול הרגיל מיועדים לאנשים בריאים בדר"כ.

- ההשתתפות בשיעורי תרגול רך+גב ומפרקים הם רק בהמלצת המורה.

 - אם יש לך בעיה רפואית ידועה, הינך בהריון או ידוע לך על כל מגבלה אחרת, יש לעדכן את המורה בתחילת השיעור.