תקנון

תשלומים
רכישת מנוי מתבצעת בתשלום מראש לשלושה חודשים. רק תלמידים אשר רוכשים לראשונה מנוי במרכז, יכולים לרכוש מנוי ראשון לחודש אחד.

מנוי
כל מנוי מוגבל לתקופה של שלושה חודשים ולא ניתן להאריך את תוקפו, להוציא מקרים המפורטים לעיל.

במידה ולא ניצלתם את כל השיעורים במסגרת תוקף המנוי, עומדות בפניכם שתי אפשרויות:

  1. לרכוש מנוי חדש ולממש את השיעורים שלא ניצלתם, כשיעורים נוספים במסגרת תוקף המנוי החדש.
  2. לשלם תוספת של 15 ₪ לכל שיעור שלא נוצל במסגרת תוקף המנוי ולהשתתף בשיעור.

מרכז איינגאר יוגה אינו נושא בהחזר כספי לתלמידיו בגין מנוי שנקנה ולא מומש. עם זאת, ניתן להעביר את השיעורים לתלמיד אחר. דבר זה הינו באחריות הרוכש.

המקרים בהם יוארך תוקף מנוי:
ניתן להאריך תוקף מנוי במקרים של היעדרות למשך תקופה העולה על שבועיים אך ורק עקב מילואים או נסיעה לחו"ל. יש להודיע למזכירות המרכז ראש ולציין את תאריך החזרה לפעילות במרכז. אין הארכת מנוי רטרואקטיבית.
המרכז יאריך את תוקף המנוי במקרה של בעיה בריאותית הדורשת טיפול רפואי או מנוחה לתקופה העולה על שבועיים. יש להודיע מראש. במקרי מחלה מתמשכת יש להודיע למשרד המרכז בהקדם האפשרי.
בכל המקרים ניתן להאריך את תוקפו של המנוי רק פעם אחת בתקופה של שלושה חודשים לפי התנאים הנ"ל.

שינויים בלוח הפעילות
בערבי חג ומועדי ישראל השיעורים אינם מתקיימים במתכונתם הרגילה. המרכז יודיע על שיעורים מיוחדים שיתקיימו בערבי חג.
כאשר מורה יוצא להשתלמות או לחופשה, ידאג המורה למורה מחליף או יודיע על ביטול השיעור. רק במקרה של ביטול השיעור על ידי המרכז יוארך תוקף המנוי.

סדנאות
הרשמה לסדנא מתבצעת בתשלום מראש. במקרה של ביטול השתתפות ערב הסדנא או ביום הסדנא, או במקרה שהתלמיד לא הגיע לסדנא, יחויב התלמיד בתשלום מלא. לדוגמא: אם הסדנא נקבעה לשבת וההודעה על ביטול תתקבל עד יום ו' בשעה 12 בצהרים, יחויב התלמיד בתשלום מלא. במקרה של ביטול עד שלושה ימים לפני הסדנא, יקבל התלמיד זיכוי לכרטיסיה האישית ויוכל לממשו ברכישת מנוי או ציוד.
במקרה של ביטול יומים לפני הסדנא יקבל התלמיד זיכוי לכרטיסיה האישית על מחצית מסכום עלות הסדנא ויוכל לממשו ברכישת מנוי או ציוד.

רכישת מנוי כמוה כהסכמה לתנאים הנ"ל.